YouTube-TV

[Infographic] Gia tăng của xu hướng xem Youtube qua TV

Thói quen chuyển từ PC sang các thiết bị di động để theo dõi các video đang có xu hướng dịch chuyển dần sang TV. Sự thay đổi hành vi này hứa hẹn sẽ tạo nên những biến chuyển trong hình thức nội dung trên video. Đây là một điều đáng lưu ý để các marketer, những người làm thương hiệu và hình ảnh chú trọng hơn trong việc đa dạng hoá nội dung hiển thị, tập trung nhiều hơn vào yếu tố trải nghiệm khách hàng.

Nguồn: Thinkwithgoogle

0 1489
bond_guest

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.