Quy chuẩn thiết kế VINAPHONE

Strategy VISUAL STRATEGY

Bộ Quy chuẩn thiết kế các ấn phẩm truyền thông được xây dựng với mục đích chuẩn hóa hình ảnh cho các chương trình và hoạt động truyền thông của VinaPhone, trong đó đưa ra tiêu chuẩn về:

  1. Màu sắc thương hiệu
  2. Font và size chữ tiêu chuẩn
  3. Quy chuẩn thiết kế các ấn phẩm truyền thông online (website, application, Facebook post, banner online…)
  4. Quy chuẩn thiết kế các ấn phẩm truyền thông offline (POSM, billboard,…)
  5. Thiết kế và màu sắc icon

Bộ Quy chuẩn đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất cho VinaPhone cũng như MyTV và Fiber VNN trên toàn quốc.

Khách hàng: VinaPhone

Dịch vụ: Chiến lược hình ảnh thương hiệu

Quy chuẩn thiết kế VINAPHONEQuy chuẩn thiết kế VINAPHONEQuy chuẩn thiết kế VINAPHONEQuy chuẩn thiết kế VINAPHONEQuy chuẩn thiết kế VINAPHONE