OGARI

FMCG PACKAGING

Đối với những sản phẩm mang tính truyền thống đặc trưng như gà ri Việt Nam, chất liệu là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc thể hiện tính chất sản phẩm. Vì vậy, Bond đã lựa chọn thiết kế bao bì Ogari mô phỏng từ giấy dó và cách vẽ tranh Đông Hồđể tạo thiện cảm với người tiêu dùng về nét dân dã, quen thuộc của làng quê Việt Nam, giúp bao bì nổi bật hơn so với các sản phẩm cạnh tranh khác trên kệ hàng.

Khách hàng: Lượng Huệ

Dịch vụ: Thiết kế bao bì

OGARIOGARIOGARIOGARI