MOBIFONE

Clients Strategy Telecom

MobiFone là một trong ba mạng di dộng lớn nhất với 30% thị phần tại Việt Nam. Với những thay đổi mang tính chiến lược, thông điệp “Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng” phản ánh cam kết của MobiFone hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững dựa trên ba mối quan hệ trụ cột: với khách hàng, với đối tác, và với từng nhân viên.

MOBIFONE