Điện thoại LEAGOO

Promotion VISUAL CAMPAIGN

Là “lính mới” tại Việt Nam, thương hiệu điện thoại thông minh Leagoo được Bond tư vấn chiến lược hình ảnh để gây ấn tượng với thị trường đông đảo và đầy tiềm năng này. Chiến lược sử dụng người có ảnh hưởng – Á hậu Huyền My – làm người đại diện đã giúp Leagoo thu hút và tạo thiện cảm với đối tượng khách hàng của thương hiệu này, góp phần đẩy mạnh lượng bán của sản phẩm.

Khách hàng  : Leagoo

Dịch vụ : Hình ảnh chủ đạo cho chiến dịch truyền thông

Điện thoại LEAGOO