Bộ từ điển MOBIFONE

Strategy VISUAL STRATEGY

Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp viễn thông, tuy nhiên các hoạt động truyền thông của MobiFone trước đây chưa có tính nhất quán về thương hiệu và sự liên kết giữa các hoạt động với nhau. Để giải quyết vấn đề này, Bond đã tư vấn và xây dựng Bộ từ điển MobiFone, đưa ra các quy chuẩn trong thiết kế quảng cáo truyền thông, sự kiện thương hiệu, tài liệu hay quà tặng tới khách hàng… Bộ từ điển MobiFone giúp tạo nên sự nhất quán trong hoạt động truyền thông, đồng thời truyền tải thông điệp của chiến lược kinh doanh mới “Kết nối giá trị – Khơi dậy tiềm năng”,  mang đến nét mới về sự chuyển dịch của Tổng công ty từ đơn dịch vụ sang đa dịch vụ.

Khách hàng  : MobiFone

Dịch vụ : Chiến lược hình ảnh thương hiệu

Bộ từ điển MOBIFONEBộ từ điển MOBIFONEBộ từ điển MOBIFONEBộ từ điển MOBIFONE