LEAGOO

Clients Pharma Promotion

LEAGOO là thương hiệu cốt lõi của tập đoàn công nghệ OTEDA. LEAGOO luôn đi theo định hướng có phong cách, theo đuổi thiết kế có tính đổi mới và phấn đấu đạt tới sự hoàn hảo.  Với kinh nghiệm và sự sáng tạo trong lĩnh vực Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm cùng với nền tảng hạ tầng sẵn có, OTEDA mong muốn xây dựng thương hiệu LEAGOO trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về thiết bị thông minh và thân thiện với môi trường.

LEAGOO