AMIGO

Clients Pharma Product

Với mục tiêu: “Nâng cao chất lượng nòi giống Việt”, Công ty Cổ phần Dược phẩm Amigo Việt Nam hướng tới trở thành một trong mười công ty đứng đầu cả nước về sản xuất và phân phối những sản phẩm dược đạt chất lượng cao, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

AMIGO