TECHCOMBANK

Clients Finance Promotion

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất tại Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược HSBC, Techcombank có một nền tảng tài chính ổn định, vững mạnh và hoạt động uy tín nhất Việt Nam.

TECHCOMBANK