TNC GROUP

Clients FMCG Product

TNC Group, một thành viên của TNG Holdings Group, là doanh nghiệp hàng đầu về phân phối và bán lẻ tại Việt Nam. Xây dựng và phát triển dựa trên các thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng cho phép TNC Group cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo tới người tiêu dùng tại Việt Nam. Các thương hiệu thuộc sở hữu của TNC Group bao gồm Fanny, MiZuChi, InCiTo, Hollys Coffee, Hard Rock Coffee Authentic, Family Mart, Kem Shalala… Miguel Cabrera Jersey

TNC GROUP