TRUNG NGUYÊN

Clients FMCG Product

Trung Nguyên là thương hiệu café nội địa lớn nhất tại Việt Nam. Với các sản phẩm nổi bật như café chồn, café hòa tan G7,… Trung Nguyên không chỉ là “Vua Cà Phê” tại Việt Nam mà còn xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả thị trường các quốc gia G7.

TRUNG NGUYÊN