VINAPHONE

Clients Place Strategy Telecom

Là một trong ba công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam, khẩu hiệu truyền thống “không ngừng vươn xa” của VinaPhone đã đi sâu vào tâm trí khách hàng. VinaPhone “luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu” thể hiện cam kết phát triển và vươn xa giúp khách hàng thành công hơn tại bất cứ nơi nào đặt chân tới.

VINAPHONEVINAPHONE